Kontakt

Biuro Rady Powiatu Miechowskiego

tel. 41 3821129
email: biuro.rady@powiat.miechow.pl